Unser Post auf dänisch: Inddragelse af borgerne er ikke det samme som borgerinddragelse

Aktiv borgerinddragelse er vigtig, men udgangspunktet skal ikke være PR – og heller ikke ønsket om at blokere for nye tiltag.

En aktiv borgerinddragelse er afgørende ved store infrastrukturprojekter i forsøget på at nå frem til det bedste resultat. Kun således kan de negative effekter på naturen minimeres mest muligt. Ikke uden grund taler alle i øjeblikket om kollektiv intelligens. Vi vil gerne have en konstruktiv og aktiv borgerinddragelse. Men når man taler om Fair Play handler det også om, at man ikke instrumentaliserer en inddragelse af borgerne.

Desværre forsøger modstanderne af Femern Bælt tunnellen at gå en anden vej. De ytrer sig offentligt igennem en polariserende mobilisering: De vil have 10.000 underskrifter, som skal forhindre en allerede demokratisk besluttet aftale om den kommende Femern Bælt-forbindelse mellem Tyskland og Danmark.

Gennem et stort antal lignende indvendinger er godkendelsesprocessen indtil nu blevet trukket i langdrag i forsøget på at øge omkostningerne for projektet. Således håber modstandere af forbindelsen i sidste ende at kunne forhindre en realisering af Femern Bælt-forbindelsen. Juridisk er det måske i orden, men er det overhovedet legitimt? I sidste ende er både Bundestag, Landtag og det danske folketing blevet enige om forbindelsen. Særligt udemokratisk forekommer især måden som modstandere af Femern Bælt-forbindelsen forsøger, at involvere og overtale folk fra hele Tyskland og fra øvrige områder til at gå imod projektet for at lamme det, da de hverken bliver berørte af forbindelsen eller som sådan har en egentlige interesser i projektet. Dette kalder man spam på internettet.

Alle vil gerne have mobilitet og velstand, men nogle personer er ikke villige til at gøre noget for at opnå dette. Vi fra foreningen af tilhængere af den faste forbindelse (Beltoffen) ønsker en regional udvikling, som realiseres i form af tunnelen.
Desuden er det slet ikke muligt længere at forhindre tunnelen. For det første: Der foreligger allerede en statskontrakt og for det andet: 10.000 underskrifter eller mere er i Tyskland slet ikke ualmindeligt ved godkendelsen af store infrastrukturprojekter.

Under udbygningen af jernbanelinjen mellem Karlsruhe og Basel eller under opførelsen af den nye nordvestlige landingsbanen i lufthavnen ved Frankfurt blev der indsamlet langt over 100.000 underskrifter. Selv med ved Gotthard Basistunnellen blev der indsamlet 17.300 underskrifter.

Landingsbanen i Frankfurt har i flere år været i drift, jernbanelinjen mellem Karlsruhe og Basel er delvist færdig og især succeshistorien om Gotthard Basistunnellen er velkendt. Femern Bælt-forbindelsen kan højst blive forsinket, men hvem betaler udgifterne for forsinkelsen, der bevidst er blevet forårsaget af modstanderne? Den skattepligtige borger. Det gør skatteborgerne!

Den nye port til Skandinavien åbner snart til gavn for os alle, og med denne skabes der en ny region i midten af Europa. Og vi i Ostholstein – vi er lige i midten af denne nye region.